Contactpersonen:

 • Reservaties: Lesley Van der Jeugd ▪reservatie@parochiezaalschriek.be ▪ 0498/28.37.57
 • Technische problemen: Jelle Claes ▪ 0473/45.55.35 ▪▪ Luc Goris ▪ 0478/29.10.89
 • Facturatie en boekhouding: Chris Elsen ▪ chris.elsen3@telenet.be

Prijzen

 • In de huurprijs is inbegrepen:
  • Gebruik van de afgesproken zaal en de materialen die er zich bevinden
  • Gebruik van huisbrandolie, gas, water en elektriciteit(normaal verbruik)
  • Gebruik sanitair (incl. toiletpapier, handzeep en handdroger)
  • Gebruik vestiaire
  • Dranktogen met tapinstallatie, frigo’s, glazen en tassen, koffiemachine, waterkoker, spoelbakken, plateaus, spoelmiddel, en andere benodigdheden
  • Verlichting gemeenschappelijke ruimtes + buiten
  • Waterverbruik zowel keuken als sanitair; warm + koud
  • Bijstand: contactpersoon ingeval van problemen
  • Podium: inclusief basisverlichting, gordijn, kleedruimtes
  • Meubilair: standaard tafels, stoelen
  • Keuken: ingerichte keuken incl. Bestek en borden
  • Gebruik van naastliggend gazon
 • In de huurprijs is NIET inbegrepen:
  • Bijdragen sabam en/of billijke vergoeding
  • poetsuren
  • afval
  • drankverbruik
  • breuk
  • buiten properties gebruik van energie.
 • Gebruik van de afwasmachine wordt aanzien als gebruik van de keuken. Deze zal in dit geval steeds worden aangerekend.
 • Bij gebruik van de kleine zaal (B Zaal) voor opslag en/of voorbereidingen, dan zal deze ook steeds worden aangerekend.
 • Voor de huidig geldende tarieven kan u terecht op www.parochiezaalschriek.be of info via reservatie@parochiezaalschriek.be
 • De tarieven gelden per jaar en kunnen per 1 januari aangepast worden.

Betalingscondities

 • Het voorschot zal verrekend worden op de eindafrekening en dient betaald te worden binnen de 14 dagen na bezorging van de betaalgegevens. Tot zolang het voorschot niet is ontvangen, kan deze overeenkomst door PZ worden opgezegd.
 • Het voorschot wordt terugbetaald bij een opzeg van minstens 3 maanden vóór datum van de reservatie en/of bij ernstige gevallen van overmacht zoals ernstige ziekte/ongeval (met doktersbewijs) of sterfgeval.
 • Betalingen dienen te gebeuren na de ontvangst van de factuur, binnen de 14 werkdagen, met een overschrijving op PAROCHIEZALEN SCHRIEK VZW
  Leo Kempenaersstraat 16
  2223 Schriek
  BE0771.562.249
  IBAN: BE11 7512 1127 6548
  BIC: AXABBE22  
 • Bij laattijdige betaling is van rechtswege intrest verschuldigd, berekend aan de wettelijke intrestvoet. Tevens is een vergoeding verschuldigd voor invorderingskosten ten belope van 10% van de hoofdsom met een minimum van 40 EUR en dit alles van rechtswege zonder dat een ingebrekestelling nodig is. De rechtbanken van Mechelen zijn bevoegd.

Gebruik PZ Schriek

 • De gebruiker verklaart het goed in goede staat te hebben ontvangen. Hij zal het goed en zijn inhoud met de nodige zorg behandelen en in onbeschadigde toestand terug overdragen.
 • De gebruiker moet eventuele schade melden voor de start van de activiteit, anders zullen deze onherroepelijk ten laste van de gebruiker zijn. Melden aan reservatie@parochiezaalschriek.be , verplicht gestaafd met foto’s.
 • Schade aangebracht door de gebruiker zal altijd in de oorspronkelijke staat hersteld worden door een door ons aangestelde persoon, de kosten hiervan zijn 100% ten laste van de gebruiker.
 • Eigen elektrische installaties (bijv. muziekinstallaties) en toestellen: de aanschaffing, opstelling en gebruik is volledig onder de verantwoordelijkheid en ten laste van de gebruiker. De gebruiker dient zelf meegebracht materiaal te verzekeren tegen brand, diefstal, overspanning en eigen schade.
 • Onderverhuring is ten alle tijden verboden.
 • De gebruiker houdt zich aan de Belgische wetgeving.

Dranken:

 • De gebruikers zijn verplicht de door de PCC aangeboden dranken af te nemen.
  Er mogen enkel dranken geschonken worden die zich in het bierlokaal/koelcel bevinden (uitgezonderd niet‑gelijkaardige producten die er niet zijn, mits voorafgaandelijk akkoord per mail). Gebruik van andere dranken wordt beboet met de verbruikswaarde ervan, met een minimum van 250 euro. Wenst de gebruiker andere speciaal bieren/wijnen/schuimwijnen dan aanwezig in het bierlokaal dan kunnen deze bekomen worden bij Dranken Van Oosterwyck of via Wijnhuis Verlinden. Deze kunnen geleverd worden mits een bestelling van minstens 1 week voor aanvang.
  Een extra levering hieromtrent kan dan ook best aangevraagd worden via reservatie@parochiezaalschriek.be.
 • Vanaf 01/07/2021 is het verplicht de wijnen en cava/schuimwijn via de leverancier van het PCC Schriek te nemen.
  Standaard is er een stock aanwezig van witte wijn, rode wijn, rosé wijn en cava. De gebruiker kan ook andere wijnen consumeren die beschikbaar zijn in het gamma van de leverancier van PCC Schriek. Vraag hiernaar via reservatie@parochiezaalschriek.be . Indien gewenst, kan u rechtstreeks bij de leverancier de nodige dranken gaan kiezen.
 • Bij het nuttigen van eigen wijnen/cava zal er een stoppenfee aangerekend worden van 30 EUR bij gebruik van de kleine zaal of 100 EUR bij gebruik van de grote zaal.
 • Bij extra leveringen zal er ook een mark-up aangerekend worden op de prijzen van onze leveranciers.
 • Elk vat bier en elke fles dat is aangestoken wordt als een volledig vat/fles aangerekend.
 • Onder geen enkele omstandigheid mag de huurder de stock aanvullen met eigen gekochte materialen, ongeacht vanwaar deze komen, dit met een boete van minimum 250 euro.
 • Het voltallige bestuur van het PCC en zijn leveranciers van dranken behouden zich het recht, eventuele controles uit te voeren tijdens de gebruiksperiode.
 • De instructies vermeldt bij de toestellen, deuren, verlichting, kasten, podium, gordijnen, etc moeten nauwgezet gevolgd worden.
 • Bij het begin en het einde van elke gebruiksperiode dient de stockbrief VOLLEDIG te worden ingevuld; ook eventuele breuk noteren en voor eetmalen het aantal personen.

Versiering

 • Versiering aanbrengen aan de voorzien haakjes.
 • Gebruik van nagels, vijzen en/of plakband is ten strengste verboden.
 • Zeker niets vastmaken aan de plafond lamellen (kleine zaal) of aan de lampen (trekkracht = 0 kg!)
 • Resten van plakband (ramen, vloer, …) moet deftig verwijderd worden

Milieu:

 • Het is ten strengste verboden om in het ganse centrum te roken.
 • Wie buiten gaat roken doet zijn as en zijn peukjes in de voorziene asbak.
 • De elektronisch versterkte muziek mag de 85 decibel niet overschrijden.

Veiligheid

 • De brandblustoestellen moeten steeds vrij toegankelijk zijn.
 • De brandslang moet steeds toegankelijk zijn en mag in geen geval gebruikt worden om water af te tappen.
 • Voor uw veiligheid, geen fietsen of auto’s voor de inkom plaatsen, en ook niet in de inkomhal
 • Vreemde voorwerpen, die schade aan het centrum kunnen berokkenen of de veiligheid in het gevaar brengen, zijn verboden. Bij twijfel raadpleeg een centrumverantwoordelijke.
 • Voor brandbare materialen dient een interpretatieverslag van de brandweer voorgelegd te worden.
 • De gebruiker is verantwoordelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen om te voldoen aan alle voorschriften in het kader van de preventie en de strijd tegen het coronavirus. Indien u hierover meer info wenst, neem dan contact op met Lesley of Jelle (contactgegevens hierboven).

Vergunningen

 • PCC Schriek beschikt over een vergunning/toelating bij het FAVV. Doch is de gebruiker volledig verantwoordelijk voor het naleven van alle regels die worden opgelegd door het FAVV inzake voedselveiligheid. PCC Schriek treft hierin geen enkele verantwoordelijkheid. Zij faciliteert alleen maar de infrastructuur.
 • In de grote zaal zijn er maximum 400 personen toegelaten.
 • In de kleien zaal zijn er maximum 100 personen toegelaten.
 • Sabam dient de gebruiker zelf in orde te brengen. PCC Schriek heeft hiervoor geen abonnement.
 • Billijke vergoeding dient de gebruiker zelf in orde te brengen. PCC Schriek heeft hiervoor geen abonnement.
 • Bij het organiseren van bijeenkomsten, feesten en/of evenementen, zal de gebruiker voldoen aan alle wettelijke voorschriften inzake veiligheid, openbare orde, politiereglementen, auteursrechten, tewerkstelling personeel, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen verzekering voor vrijwilligers.  De gebruiker is steeds persoonlijk verantwoordelijk voor het doel en de manier waarop de ter beschikking gestelde infrastructuur gebruikt wordt.

Gebruik keuken

 • In de keuken moeten tafels, fornuis en al het gebruikte kook- en eetgerei goed gereinigd worden en op de aangeduide plaats teruggezet worden. De vloer dient gepoetst te worden. De gebruiker zorgt zelf voor vaatdoeken en afwasmiddel.
 • Geen enkel materiaal mag meegenomen worden. Ook niet met etensresten.

Afval:

 • Restafval dat niet meegenomen wordt, moet in vuilzakken blijven staan in de inkomhal van de keuken.
 • Restafval en GFT-afval wordt aangerekend aan de gangbare diftar tarieven die gelden in Heist-Op-Den-Berg.
 • GFT (ook bereidde etensresten) enkel in de groene container gooien.
 • Papier en karton plat gevouwen achterlaten in de inkomhal van de keuken.
 • Glasafval (behalve breuk goederen en wijnflessen) dien je zelf mee te nemen.
 • Frituurvet in blauw vat in de inkomhal gieten.
 • Gebroken materiaal noteren op het stockblad en op de toog laten staan.
 • Er mogen geen potten ed. meegenomen worden voor etensresten.

Boetes

 • Het niet afwerken van onderstaande punten kan beboet worden met een forfait als veelvoud van 13 euro, boven op de extra gepresteerde uren:
  • Tafels schoonmaken
  • Tafels en stoelen opnieuw schikken zoals bij aankomst
   Zie via plan en/of foto’s hoe deze moeten staan
  • Versiering allemaal weg
  • Zaal borstelen
  • Glazen afdrogen en op het schap ordenen
  • Frigo’s leeg en uitzetten
  • Verwarming afzetten
  • Vensters sluiten
  • Stockpapier invullen en ondertekenen
  • Leeggoed sorteren en in de gang plaatsen
  • Uitschakelen oven/gasvuur/…
  • Afwas gedaan, machine leeg en proper
  • Kookeiland, werktafel en spoelbak reinigen
  • Eigen materiaal meenemen
  • Frigo’s leeg en uitzetten
  • Frituurolie aflaten en friteuse uitkuisen
  • Vloer reinigen en vetvrij maken
 • Het is ten strengste verboden de toegangssleutel te laten bijmaken en bij verlies wordt 100€ aangerekend.
 • Bij onrespectvol gebruik of bij klachten vanwege buren kan een boete opgelegd worden van 250 EURO.
 • Bij het niet komen opdagen van uw reservatie zal er een no show fee worden aangerekend die gelijk is aan de huur van de zaal.